Wij bieden sinds begin 2006 de Talenten Motivatie Analyse (TMA) aan, waarmee talenten en competenties op basis van drijfveren in kaart worden gebracht. Deze test is online te doen en duurt ongeveer één uur. We hebben met deze psychologische blauwdruk gekozen voor een ontwikkelingsgerichte methode die meer inzicht geeft in functioneren en toekomstige mogelijkheden middels een uitgebreide rapportage met een uitgewerkt talenten- en valkuilenoverzicht, een competentieprofiel en ontwikkelingsadviezen.

Inzicht in talenten en drijfveren

De TMA kan een onderdeel zijn van onze begeleidingstrajecten. Soms zijn andere methodieken beter. De analyse geeft inzicht in 22 talenten en drijfveren, zoals eigenwaarde, sociabiliteit, ambitie, besluitvaardigheid, dominantie, leidinggeven en inlevingsvermogen. Het is een goed hulpmiddel voor het krijgen van een duidelijk zelfbeeld.

Aanpak

De TMA kan online gemaakt worden. Na het maken van de test ontvangt de cliënt de rapportage ter voorbereiding op het gesprek met een TMA-gecertificeerde coach. De analyse komt daarin uitgebreid aan de orde: wat is wel en wat is niet herkenbaar, is hierbij een belangrijke vraag. De score per talent en motivatie wordt besproken en wat met name interessant is, zijn de onderlinge verbanden tussen de talenten en drijfveren. Er worden concrete handvatten aangereikt om aan de slag te gaan met het verworven inzicht.

Goede resultaten

De TMA is een product van Ehrm-Vision, die dit product circa 25 jaar geleden op de markt heeft gebracht. Wij werken graag met de TMA, omdat de ontwikkelaars cyclisch blijven verbeteren en innoveren. De test hebben wij tot tevredenheid van vele deelnemers en opdrachtgevers ingezet bij diverse trajecten en situaties. Deelnemers ervaren de resultaten in het uitgebreide rapport als herkenbaar en behulpzaam bij het verkrijgen van meer zelfkennis. Het gesprek met de coach biedt extra aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling en gedragsverandering.